αλφαδιάζομαι


αλφαδιάζομαι
αλφαδιάζομαι, αλφαδιάστηκα, αλφαδιασμένος βλ. πίν. 36

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.